Dyslexiezorg Noord-Nederland is gevestigd in Keamer 4 van De Kompenije. Dyslexiezorg Noord-Nederland verricht onderzoek bij kinderen in de leeftijd van de basisschool, in het kader van de vergoede dyslexiezorg. Dyslexiezorg Noord-Nederland is aangesloten bij het Nationaal Referentiecentrum Dyslexie (NRD). Het NRD is een stichting die zorg draagt voor de borging van het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling. Dit protocol is geaccordeerd door het College voor Zorgverzekeringen (CVZ).

Dyslexie: een complexe taalstoornis, een specialistische behandeling Dyslexie is een complexe leerstoornis waarvoor specialistisch behandeld wordt in multidisciplinair verband. Juist als sprake is van ernstige dyslexie is sprake van een forse invloed op het dagelijkse leven van zowel het kind als ouder(s). De ernstige dyslexie is van invloed op het lezen en schrijven en raakt ook het sociaal en emotioneel functioneren. Over deze aspecten vindt u informatie in het boek 'Omgaan met dyslexie' waarvan orthopedagoog/neerlandicus Jan Hindrik Loonstra en onderwijspsycholoog Tom Braams de redactie vormen. De specialistische behandelingen van DZNN zijn ontworpen door laatstgenoemde psycholoog, die mede bekend is vanwege het boek 'Dyslexie, een complex taalprobleem'.

Kenmerken dyslexiebehandeling bij DZNN: a. Specialistische behandeltrajecten; b. Afstemming met de school; schoolbezoek door schoolbezoeker met als doel uitleg te geven over de behandeling; daarnaast: mailcontact of telefonisch contact tussen de desbetreffende behandelaar en leerkracht/intern begeleider; ook is de leerkracht of intern begeleider welkom behandelingen bij te wonen; c. Gespecialiseerde en betrokken behandelaar die werkt vanuit een multidisciplinair team, waardoor bij DZNN directe consultaties (observaties) plaats kunnen vinden vanuit andere disciplines zoals de neuropsychologie of neurolinguïstiek; specialistische kennis is aanwezigheid omtrent het brede spectrum van leer- en gedragsproblemen; d. Directe betrokkenheid van de ouders door deelname aan het behandelprogramma als co-therapeut. De directe betrokkenheid van een ouder is een belangrijke succesfactor: vader of moeder ziet en hoort hoe de behandelsessies gestalte krijgen, hoe de behandeling vorm wordt gegeven, hoe het kind reageert op de behandeling, hoe de 'mindset' van het kind verandert en hoe de behandeling in de thuissituatie deels voortgezet kan worden.

Voor meer informatie of een aanmelding kunt u terecht op de website: www.dznn.nl of u kunt bellen naar             0513-820120.