Stichting Bibliotheken Mar en Fean verzorgt het openbaar bibliotheekwerk in de gemeenten De Fryske Marren, Heerenveen en Súdwest-Fryslân. De stichting heeft 12 bibliotheekvestigingen in een werkgebied van ruim 195.000 inwoners. Daarnaast zijn er schoolbibliotheken in de buitendorpen. 

In gemeente Heerenveen zijn drie bibliotheken: in Heerenveen, in Akkrum en in Jubbega. Bibliotheek Jubbega is gevestigd in De Kompenije.

Openingstijden:

dinsdag 14:00 - 17:30 uur en 18:00 - 20:00 uur
vrijdag 14:00 - 17:30 uur

Contact:

Telefoon: 0516 462424
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In de bibliotheek is ook het Historisch Informatiepunt (HIP) te vinden. Op aantrekkelijke wijze wordt daar het interessante verleden van Jubbega, Schurega en Hoornsterzwaag gepresenteerd.

Het HIP is ontstaan uit het Dokumintaasjesintrum Jobbegea-Skuorregea-Hoarnstersweach. Elke dinsdagmiddag (met uitzondering van de zomermaanden) zijn vrijwilligers in het HIP aanwezig om bezoekers te ontvangen, vragen te beantwoorden en materialen te ordenen.

Adres Stichting Bibliotheken Mar en Fean:
Wijde Noorderhorne 1
8601 EA Sneek

Website: www.bmf.nl
Contactpersoon: Mevr. C. de Chauvigny de Blot
Tel. 06-14320975  Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In 2006 is er in samenwerking met de bibliotheek Jubbega een Dokumintaasjesintrum opgericht. Het doel hiervan is om de historische en actuele zaken op een overzichtelijke manier bij elkaar te brengen en toegankelijk te maken. Een tiental vrijwilligers uit Jubbega en omgeving is nu een aantal jaren bezig om materialen uit particulier bezit van en over Jubbega, Schurega en Hoornsterzwaag te verzamelen.

In de bibliotheek, sinds 2010 gevestigd in MFC de Kompenije, is een herkenbare werkplek voor het Dokumintaasjesintrum ingericht. Dit kon mede gerealiseerd worden door bijdragen van Plaatselijk belang, de Rabobank en andere lokale sponsors die dit initiatief een warm hart toedroegen.

De aanwezige boeken zijn terug te vinden in de online catalogus van de bibliotheek. Door de gemeentelijke subsidie voor het HIP (Historisch InformatiePunt) kan er in 2011 gestart worden met de ontsluiting van de reeds verzamelde krantenknipsels en foto’s. Bekijk hier een aantal foto's uit het Dokumintaasjesintrum.

Elke dinsdagmiddag zijn de vrijwilligers aanwezig in de bibliotheek om materialen te ordenen, vragen te beantwoorden en bezoekers te ontvangen.

Het is belangrijk dat historisch materiaal in het bezit van particulieren niet verloren gaat en op de juiste plaats bewaard wordt voor de generaties die na ons komen. Wilt u materiaal schenken of laten kopieren zodat u het origineel terug kunt krijgen? Neem dan contact op met de bibliotheek of met een van de vrijwilligers.

Nieuwsbrief oktober 2022.

Het is al weer voorbij die mooie zomer, de zomer die begon zowat in mei.
We hebben ervan genoten, vakanties of niet het, was er één om van te dromen.
Maar nu de herfst weer is ingetreden zijn we alweer geruime tijd in actie.
We zijn inmiddels gekrompen in onze personele bezetting.
Sytze Blaauw heeft voor het einde van ons zomerreces te kennen gegeven dat
hij het niet meer kan opbrengen om met onze werkzaamheden verder te gaan.
Wij bedanken via deze weg Sytze voor de bewezen diensten en hopen dat hij
nog jaren in gezondheid met Gearstje mag genieten van het leven!
Dat betekend wel dat gezien de gemiddelde leeftijd van ons team we echt wel
omzien naar enige aanvulling. Mocht er onder u iemand (of meerdere)
belangstelling hebben en bereid zijn hier enige tijd aan te willen (of kunnen)
besteden, dan zijn wij gaarne bereid u voor een gesprekje uit te nodigen.
We hebben deze zomer onder andere kunnen genieten van een fantastisch
,,Iepenloftspul” op een prachtige locatie en onder goede weeromstandigheden.
Alle lof voor de stichting Ferdivedaasje Jobbegea! Wist u trouwens dat deze
stichting hiervan een fraai fotoboek van ,, Jou my Wjukken” heeft uitgegeven?
De vier plaatselijke toneelverenigingen zijn inmiddels alweer druk bezig met
het nieuwe culturele winterseizoen en dus met hun geplande
toneeluitvoeringen. Des al niet te min hebben ze daarbuiten hun medewerking
toegezegd voor onze jaarlijkse thema avond op de gebruikelijk laatste vrijdag
van oktober! Dat belooft weer een interessante avond te worden.
We zijn druk bezig met de voorbereidingen.
De thema avond op de culturele toer, op zich een uitdaging maar we hebben er
volledig vertrouwen in dat het gaat slagen.
Noteert u dus in uw agenda: 28 oktober, 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in
De Kompenije. We zien u graag tegemoet.
Met Vriendelijke groet,
Willem van der Vlugt
Telefoon: 0516-461905 of 06-15372261