Biljart

In De Kompenije zijn 2 biljartverenigingen actief. Op zowel maandag- als donderdagavond van 19.30 tot 22.00 zijn de biljarters aanwezig. Kom gerust eens langs!