Friese WoudenFriese Wouden

Thuis in de beste zorg

Bij De Friese Wouden, onderdeel van de KwadrantGroep, geloven we in de kracht van mensen; iedereen is van waarde. We kijken samen naar mogelijkheden, zodat u zolang mogelijk zelfstandig kunt leven, hoe en waar u wilt.

Wij onderscheiden ons door een totaalpakket aan zorg en deskundigheid te bieden; van huishoudelijke hulp tot wijkverpleging en van ondersteuning bij dementie tot complexe zorg. Wij zijn thuis in de beste zorg en u bent op uw plek bij De Friese Wouden; in uw eigen huis, in één van onze appartementen of in onze woonzorgcentra.

Onze zorgprofessionals hebben expertise op het gebied van dementie, chronische aandoeningen, de zorg voor kwetsbare ouderen, palliatieve zorg en preventie van zorg. Kleinschalige, zelforganiserende zorgteams die geworteld zijn in de wijk of de buurt zijn de basis van onze aanpak. Onze medewerkers zijn thuis in de beste zorg.

Contactgegevens

In de dorpen Jubbega en Hoornsterzwaag zijn twee teams van De Friese Wouden aanwezig. Neem contact op met:

Team de Kompenije: 088 512 69 99, wijkverpleegkundige Laura Annema

Team de Wiken: 088 512 69 96, wijkverpleegkundige Tjallie Bergsma